Intensivo de Cuerda

Precio

Fecha

10 Septiembre

50€

Horario

De 10h a 14h

Inscríbete enviando un mail a info@lavoltacirc.com

Información

CATALÀ
Aquest taller està adreçat tant a persones amb un nivell inicial o intermedi en la corda llisa, com a aquelles que vulguin provar l'aparell per primer cop. És recomanable tenir un mínim d'experiència en aeris. El taller s'enfocarà en la iniciació als moviments i transicions dinàmiques en la corda. Personalment, m'interessa transmetre un tipus de treball conscient en relació amb l'aparell, tot incorporant tant la tècnica com les seves dinàmiques i comprenent com intervé la respiració. L'intensiu tindrà una durada de 4 hores. Començarà amb un escalfament funcional i conscient fora de l'aparell, després del que ens centrarem en l'aprenentatge i/o revisió de la tècnica, per acabar amb una serie d'exercicis d'estirament i relaxació.

CASTELLANO
Este taller se dirige tanto a personas con un nivel inicial o intermedio en cuerda lisa, como a aquellas que quieran probar el aparato por primera vez. Es recomendable tener un mínimo d'experiencia en aerios. El taller se enfocará en la iniciación a los movimientos y transiciones dinámicas en la cuerda. Personalmente, me interesa transmitir un tipo de trabajo consciente en relación con el aparato, incorporando tanto la técnica como sus dinámicas y comprendiendo como interviene la respiración. El intensivo tendrá una duración de 4 horas. Empezará con un calentamiento funcional i consciente fuera del aparato, tras el que nos centraremos en el aprendizaje y/o revisión de técnica, para acabar con una serie de ejercicios de estiramiento y relajación.

Profesor/a

Xavier Sisquella

Xavier Sisquella